โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอั๗ฉริยะ
กิจกรรมนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาศึกษาดูงาน
รายละเอียดการศึกษาดูงาน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ยินดีต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557
กาญจนานุเคราะห์
KN-Network
ทำเนียบรุ่น
โครงการแหล่งเรียนรู้ฯ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 14,522
· สมาชิกใหม่: Shirleymom
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียน 3D


 

ประชุมออนไลน์
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์