โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัตินักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำนิยามศัพท์เฉพาะ
เครื่องแต่งกายนักเรียนที่ระเบียบของโรงเรียน
สอบราคาจัดทำห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการพิเศษ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ ( EP , IP , EIS , MEP )


ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4

EP ม.1

MEP ม.4

IP ม.1

IP ม.4

EIS ม. 1

EIS ม.4

กาญจนานุเคราะห์
KN-Network
ทำเนียบรุ่น
โครงการแหล่งเรียนรู้ฯ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 18,575
· สมาชิกใหม่: Verazoua
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียน 3D


 

ประชุมออนไลน์
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์