โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาศึกษาดูงาน
รายละเอียดการศึกษาดูงาน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงบประมาณ งานบริหารบุคลากร งานสารบรรณและด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 จำนวน 65 ท่าน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 10.00 น.
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาศึกษาดูงาน
รายละเอียดการศึกษาดูงาน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26ศึกษาดูงาน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาศึกษาดูงาน
รายละเอียดการศึกษาดูงาน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลกศึกษาดูงาน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ตารางสอบกลางภาค
ประกาศรับสมัครครูสอนวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนานุเคราะห์
KN-Network
ทำเนียบรุ่น
โครงการแหล่งเรียนรู้ฯ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 19,093
· สมาชิกใหม่: tuodptigy
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียน 3D


 

ประชุมออนไลน์
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์